Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Отопление и охлаждане с климатик

 

 


Ефективност при отопление с климатици


Истината е, че тази ефективност силно се влияе, както от външната, така и от вътрешната температура- като с намаляването на външните температури, съответно и тя намалява. Все пак количеството топлина, което се съдържа във външния въздух чувствително намалява. Този проблем се избягва, когато при проектирането, качествения климатик бъде изчислен по такъв начин че той да продължи да затопля стаята или офиса ви въпреки, че външните температури са намалели. Тук бихме искали да изясним едно широко разпространено мнение, че климатиците не работят при външна температура -20 градуса. Всъщност всеки климатик би могъл да работи и до -40, защото повечето фреони тогава спират да се изпаряват и като следствие, външното тяло просто няма да генерира фреонови пари, които след това да бъдат компресирани. Така вашия климатик спокойно ще си работи при -20, но проблема е всъщност малко по- различен- той просто няма да има достатъчно мощност, която да използвате за отопление


Основни принципи в работата на климатик

Най-общо казано всеки климатик премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В природата нормалното движение на топлината е от по-студеното към по-топлото място, подчинявайки се на втория закон от термодинамиката. Тъй като, в доста моменти от живота, това не ни удовлетворява ( например през зимата бихме искали да вземем топлина от околната среда, която да преместим вътре в стаята, но при всички случаи навън е по- студено, отколкото вътре ) тогава е необходим друг подход и съответно използване на друг физичен закон.          
Подобен е случая с вашия автомобил- ако се движите по път с наклон и се спускате по наклона, то автомобила би се движил дори и при изключен двигател, но ако изкачвате наклона, то в този случай, двигателя трябва да работи за да преодолее гравитацията. В този и много подобни примери е необходимо да бъде извършена работа за да може да получим желаното от нас дейстивие - в нашия случай - отопление с климатик. Под работа тук имаме предвид физичното значение на термина. Аналогично и при функционирането на домашен климатик, за да може да се премести топлина от по-студеното към по-топлото място се извършва работа от компресора. Той обикновено се намира във външното тяло, като енергията за извършването на тази работа идва от електрическата мрежа. Процесите, които протичат много наподобяват процесите във вашия хладилник или фризер с тази разлика, че топлинните мощности в климатика са сравнително по-големи, а също и че температурните интервали са чувстиветлно по-широки.
Основния принцип на работа на климатика е описан в така начеречния "Цикъл на Карно" (По детайлна информацияна основния принцип в климатиците). Същността на цикъла използва поведението на флуидите (газове или течности) при промяна на налягането и температурата, като по принцип тези два параметъра са свързани по между си по следния начин: при повишаване на налягането на флуида при един и същи обем се повишава пропорционално температурата и обратно.

Така цикъла е следния:


Газ с определена температура и налягане ( в нашия случай той се нарича фреон) се свива(компресира) при което той си повишава и температурата и съответно преминава в състояние на силно наситени пари (наричат се прегрети пари).
Този газ минава през топлообменик и отдава енергия на околната среда чрез него при което се премахва прегяването на парите.
Газа продължава пътя си през топлообменника отдавайки енергията си и започва да кондензира във течност като налягането остава постоянно- (по същия начин се появява росата през лятото тъй като пада температурата на въздуха водните пари се превръщат в капчици вода.). В крайна сметка на изхода на топлообменика целия флуид вече е във вид на течност
Следващата стъпка е намаляване на налягането на охладения кондензирал флуид, което става чрез специален клапан. Този клапан пропуска само толкова количество флуид колко може да бъде разширен след него втечнения фреон влиза в друг топлообменик където флуида започва бързо да се разширява, което води до неговоро изпарение, т.е превръщането му отново в пари. При това изпарение температурата му силно намалява и се отнема енергия от топлообменника а следователно и от околната среда на топлообменика.

Цикъла на Карно е физичен закон, който се използва при работата на всички климатици, въпреки че вида на съответния работен газ може да е различен. Всъщност не трябва да се ограничаваме само до работата на климатиците, а по скоро на хладилните машини защото същия принцип се използва и при хладилниците
Един от най-често срещаните параметри на климатиците е параметъра COP. Това съкращение идва от английския термин Coefficient Of Performance. На български език това се превежда като коефициент на трансформация и означава каква енергия ( при климатиците най-често електрическа) е използвана и каква е придобита. Този коефициент се отнася само, кагато климатика работи в режим на отопление. В режим на охлаждане има друг коефициент и той е по-малък защото при отопление загубите на компресора ги получавате като топлина, докато при охлаждане тази топлина изобщо не ви е необходима.

Най-често споменавания параметър на съвременните климатици е въведен благодарение на закона за енергийната ефективност. Този закон е следствие на срещата в Киото и неговото действие свършва през 2010 година, когато влиза в сила новия закон за енергийната ефективност. Този закон отново много силно влияе върху параметрите на произвежданите климатици и даже се очаква тази регулация да накара производителите допълнително да подобрят качествата на произвежданите продукти.