Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Какво необходимо да знаем при отоплението на газ
 
 
 
 
   k6326378
 
 
 
 

Не бива  да има разположени мебели и декоративни прегради в непосредствена близост пред радиаторите, които да затрудняват топлообмена.

Не поставяйте  върху радиаторите дрехи или други предмети.

Не затваряте  напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате, за да не нарушите нормалният режим на работа на цялата водно-отплителна инсталация и газовия котел. Това ще доведе до преразход на газ.

Ако пожелаете  да намалите температурата на отопление в цялото жилище, използвайте панела за управление на газовия котел и бутона за регулиране на температурата в инсталацията. Предназначението на термоглавите на радиаторите е за моментно регулиране на температурата в дадено помещение в малки температурни амплитуди, но не и ако решите да спрете радиатора.

Двуконтурните газови  котли имат два независими режима на работа - летен и зимен - за производство на гореща вода. Затова, когато нямате нужда от отопление, не е необходимо да включвате газовият котел на режим отопление. Тези режими на котела се задават от панела за неговото управление. Ако успеете да свържете газовия си котел със стаен термостат и/или седмичен програматор - това би понижило разхода на газ до 20%.

Когато отсъствате  от дома за няколко часа намалете посредством терморегулатора или стайния термостат с около 5 градуса поддържаната температура. При по-дълго отсъствие настройте терморегулатора на най-ниска температура. Вечер, спускайте завесите или щорите, за да намалите топлинните загуби през прозорците (до 5%) и да повишите шумоизолацията на помещението.

Оптималните температури  в дневните стаи и спалните са около 20°С, в кухните - 18 °С, а в антретата и коридорите - 15°С. До 3°С ще се повиши вътрешната температура, ако уплътните фугите на прозорците. С още 2°С - ако поставите фолио на стените зад радиаторите.

Желателно е  да използвате програмируем стаен термостат, за да управлявате необходимата температура в жилището и да оптимизирате разходите си за отопление.                               

  FW_200

За по-ефективната и икономична работа  на Вашия газов котел се обърнете към специалисти от фирмата, доставила и монтирала уреда, за точна настройка на мощността, спрямо мощността на Вашата водно-отоплителна инсталация.

Веднъж навлязал във Вашия дом, природният газ е под пълен контрол от Вас и Вашата газова инсталация. Какво означава пълен контрол? Това означава, че Вие можете да спирате, пускате, регулирате ръчно, автоматично и дори от дистанция Вашите газови уреди. Модерните газови уреди позволяват това да става на десетки километри преди да се приберете у дома. Посредством вградените програматори, Вие можете да направите точна настройка на газовите уреди, що се отнася до месец, седмица, ден, дата, час и температура. Вашите деца могат да се справят с всичко това абсолютно сами.

Природният газ служи в домакинството за следните основни нужди, без които не можем: отопление, готвене, производство на битово-санитарна вода и охлаждане. Отоплението става по два начина. Единият е чрез газови конвектори, които представляват самостоятел- ни отопляващи тела. Газовите конвектори са два вида - чугунени и алуминиеви, като първите са за предпочитане. Конвекторът може да бъде поставен навсякъде, но по-често това става на студени външни стени или на по-хладните места в къщи. Газовият конвектор има отделно захранване с природен газ и отделен програматор за настройка. Вие сами избирате температурата и останалите стойности, които уредът поддържа, включва и изключва автоматично.

Другият уред, на който ще обърнем внимание е комбинираният газово-отоплителен котел. Нарича се комбиниран, защото за разлика от газовият конвектор, той може да изпълнява две функции - да произвежда вода за отопление, която да препраща към отоплителните радиатори във всяко помещение, също така да произвежда битово-санитарна вода. Това е водата за готвене, пране, миене и хигиенни нужди.

Комбинираният газово-отоплителен котел не може да работи самостоятелно, а трябва да бъде свързан в инсталация. Към него може да се монтира и стаен термостат, регулиращ режима на работа. Ако преди да се газифицирате сте се отоплявали по друг начин, не е нужно да се лишавате от чугунените радиатори или аналогичните им варианти. Те без проблем могат да бъдат свързани с газовата инсталация и да продължат да Ви вършат работа. В крайна сметка, Вие сами избирате дали ще ползвате газов конвектор или комбиниран газово-отоплителен котел.

Проточният бойлер произвежда топлата вода на момента, с други думи, в него тя постъпва студена и за кратко време се загрява до определена температура. Негово предимство е моменталното загряване и неограниченото количество за ползване.

Транспортирането и употребата на природен газ са под непрестанно наблюдение. На основни звена по пътя на природния газ има автоматични регулатори и отсекатели, които при евентуален проблем, автоматично прекъсват веригата на газоподаване. Самите газови уреди са снабдени със същите предпазни механизми газсигнализатор и електромагнитен клапан за газ. Преди да стигне домакинствата, природния газ се подлага на одориране със специална съставка. Това изключва възможността да не го усетите.

products_249_482726538detektor-za-gas                                      

                                                                        products_250_1509642754elmagn-klapan-za-gaz-2

Не случайно наричат природния газ модерното гориво. Той е чист и екологичен, не отделя вредни емисии и дори озонира въздуха.